Puc canviar la interpretació de les experiències viscudes?

Programa del 22 de novembre.

Guionista Joaquim Palomar

Convidats: Eva Aixelà, Montse Masvidal i moderador Francesc Coll.

Cançó proposada: «Ain’t got no, I got life» de Nina Simone.

Aquesta cançó de Nina Simone, comença amb un reguitzell de greuges assumits per diferents condicions

de discriminació (i per a això ens hem de posar en la pell i el context de la cançó), com són la condició de

«dona, negra, pobra etc…». L’assumpció d’aquests criteris discriminatius afavoreix que ella mateixa ho

vegi tot negatiu, però la cançó dona un tomb i acaba enfocant-se no pas en allò que no té o en allò que la

discrimina, sinó en allò que té i allò que la fa feliç. És a dir que la pressió de negativitats sobre la Nina

poden portar a dos vies principals, enfonsar-se, assumint el que li ve donat i no veure més enllà, o trobar-

hi una sortida i enfrontar-se per a canviar. I, això no és més que un canvi d’interpretació de la seva pròpia

vida.

Els fets i el món en general no són objectivables per a nosaltres, sinó que sempre són interpretats. És a dir

que els percebem i entenem a través de la descodificació que en fa la nostra cultura o cultures adquirides

en el sentit més ampli, incloent-hi l’ordre social els valors i les creences. A tot plegat, cal incorporar-hi

elements com el context, l’experiència acumulada, els prejudicis, el punt de vista o l’enfocament. És a dir

que la realitat, per a les persones, és essencialment subjectiva i això vol dir que n’hi ha, com a mínim una

diferent per a cada persona. Això ho explica, en certa forma, un clàssic del cinema, que és Rashomon,

d’Akira Kurosawa.

Això implicaria, si la vida fos una matemàtica pura, què si variem els factors que conflueixen en aquesta

equació interpretativa, el resultat serà fàcilment diferent. Per tant, si aquest fos el cas, nosaltres a mesura

que vivim i incorporem experiències, ens troben en contextos diferents, o entenem que hi ha altres formes

d’entendre la vida, també hauríem de variar les nostres interpretacions de les experiències viscudes. Però,

«ai las!», això només és cert parcialment, perquè la realitat humana desafia la matemàtica cartesiana, i

així quan mirem darrera, ens trobem que molts records els mantenim en la mateixa interpretació durant

anys, si no exactament, sí que es mantenen en part iguals, per molt que nosaltres haguem canviat i

adquirit noves eines interpretatives.

No obstant, malgrat les resistències de la ment a esborrar completament una interpretació determinada, i

més quan aquesta porta una forta càrrega emocional, el cert és que el més probable és que els canvis en

nosaltres mateixos i en la nostra vida afectin i modifiquin la interpretació de fets viscuts i d’això en

podem extreure una bona estratègia per a treballar, per exemple, patiments emocionals.

De fet, moltes adaptacions culturals alteren l’interpretació dels fets per a evitar patiments, com en el cas

de l’altíssima taxa de mortalitat infantil a les faveles del brasil (com va tractar Nancy Shepherhugues, a

«La muerte sin llanto» [que es pot trobar gratuïtament a internet]). Moltes afectacions psicològiques

poden ser vençudes si s’aconsegueix que el «subjecte» accepti altres interpretacions del motiu del seu

patiment i de la seva vida, o bé si s’aconsegueix modificar el seu enfocament.

Moltes religions alleugen el patiment a la incertesa o les vicissituds de la vida en donar-los una

interpretació, però clar, aquí també sorgeix un altre problema que té la possibilitat de canviar la

interpretació de la vida, i és la manipulació. Mitjançant codis interpretatius com la mateixa religió, o els

mitjans de comunicació, els idearis polítics o tants altres, la nostra percepció i interpretació de les coses

pot veure’s alterada si algú hi col·loca dins nostre els seus codis de pensament. Per això hi ha tanta lluita

pel control dels mitjans, de la informació i de la seva difusió.

I això explica en gran part, terrabastalls morals tant terribles com el nazisme, que va fer creure a moltes

«persones normals» (com deia la Hannah Arendt) que la guerra i la mort de jueus, gitanos o altres, eren

quelcom necessari i just, perquè aquestes van adoptar els punts de vista i la cosmovisió nazi. Però també

ho podem trobar més prop en el temps i l’espai, com ara aquella gent que esperonava guàrdies civils i

policies espanyols per a que atonyinessin a gent normal que volia votar el seu propi destí a Catalunya, o

bé entendre que les víctimes eren els policies armats que havien patit un calvari de nervis i por.

Els canvis en la interpretació de les experiències viscudes són, al meu entendre, possibles i això ens atorga

moltes possibilitats positives però també uns perills que aquells que tenen poder saben molt bé i no ho

desaprofiten. Com hem d’aprofitar-ho o d’enfrontar-nos-hi doncs? N’hi ha prou en adquirir un fort esperit

crític? Hem d’incorporar quanta més diversitat interpretativa millor? Una mica de tot? Això és quelcom

que hauríem de reflexionar.