QUE ENS FA INCOHERENTS?. 

Molts motius i circumstàncies ens fa incoherents. Però sospito que el creador d’aquest títol partia d’un supòsit gens evident: que la incoherència és una conducta negativa. Són sinònims d’incoherència: incongruència, contradicció, absurd, desficaci, barbaritat, ximpleria…..Es diu que un subjecte és coherent quan la seva actitud és conseqüent amb la seva postura mental. S’observa correspondència entre la seva manera de pensar, sentir i d’actuar. En altres paraules, és l’alineació del que es creu, es diu i es fa. Així ho explica també la definició de Charles Kiesler publicada tres dècades abans de la categorització de Cialdini, que entén el principi com “el vincle que existeix entre l’individu i els seus actes”. 

Però la coherència no és patrimoni de la virtut o el bé. Es pot ser coherent en el delicte o en les males pràctiques, o en l’absurd. 

“Vol Vd casar-se amb mi?..Li va deixar molts diners el seu difunt marit?. Contesti primer a la segona pregunta. (*Grouxo Marx). 

Les persones som coherents i incoherents alhora, depèn del context, el moment i l’interès. Som canviants per instint de supervivència i intel·ligència. El canvi està basat amb la coherencia /incoherència que ens permeten ser adaptatius i no morir ràpidament pels processos de vida. . Coherència internes o externes,  amb sí mateix o respecte als altres.  

La poesia i la musica tradicionals són coherents, la primera per les mètriques i les rimes la segona per les regles harmòniques clàssiques.. Els usos socials són coherents perquè són majoria acceptada .Però la  creativitat és incoherent per naturalesa. Traeix la tradició, trenca regles, costums i fórmules. El vals va ser incoherent: gent ballant tocant-se?…uff!. Els impressionistes van ser incoherents: pintura de taques sense línies?., en física la matèria sense creació ni destrucció?, la narrativa de Bekkett o Tarantino sense linealitat temporal ni argumental?…el dodecafonisme sense ordre harmònic?…la melòdica arrinconada pel sincopat rock and roll?.. 

Penso que la coherència només pot ser patrimoni de valors fonamentals: no matis, no robis, vol a la teva família etc. etc…. en tota la resta la meva recomanació per a trobar un bon equilibri mental és practicar, quan toca, el disbarat i  molt millor la ximpleria. A més segons quin tipus d’incoherència  té la seva simpatia i dona “vidilla”. No siguis tan correcte, tan polit en menjar. Parlar tan baix, no dir cap “palabro”. Tan dutxat. Saber-ho tot, donar lliçons de tot. Sé què haig de dir i vestir. En quin déu i partit polític creure. Quina crema d’afaitar posar-me. Amb què dutxar-me. Quina llet beure. Quants petons i lloances donar. Déu…quin pesat de persona..És possible que el teu déu t’accepti en el cel?…tinc els meus dubtes. La veritat és que en la terra pots semblar insuportable Odia a algun enemic. Sé mal noi en cap de setmana. Fes l’amor fora del llit. Posa’t “piripi” alguna vegada: tres gintònics en comptes d’un. Posa un punt de bogeria en la teva vida. Mira la incoherència com un centelleig d’humanitat. No sé si amb les teves avorrides rutines coherents la teva vida serà millor. Era una persona tan coherent que es va morir de fàstic i avorriment.  

He fet una proposta provocativa. Jo em trobo millor. Totes les altres lectures coherents les deixo per a un altre dia…per a una concurrència mes avorrida. 

Octavi Garcia, Llic. En Psicologia clínica, Univ Central de Barcelona i Màster en Psi. Psicoanalítica per CIPP. Post grau en psi. Industrial. Arenys de Munt, Novembre 2022

……con un poco de imaginación 

partiré de viaje enseguida 

a vivir otras vidas 

a probarme otros nombres 

a colarme en le traje y la piel 

de todos los hombres, que nunca seré 

……………… 

…Pero si me dan a elegir 

Entre todas las vidas  

Yo escojo  

La del pirata cojo 

Con pata de palo 

Con parche en el ojo 

Con cara de malo 

El viejo truhan, capitán 

De un barco que tuviera 

Por bandera 

Un par de tibias y una calavera. 

 (Joaquín Sabina.  La del Pirata Cojo 1992.)