“Ens calen gurús o guies espirituals?.

Dimarts 4 d´abril de 2023.  Guió de Jordi Mora per el programa “el punt de l’interrogant”

Benvolguts. Us heu plantejat mai la següent pregunta, la que avui en aquestprograma ens plantegem? Ens calen gurús o guies espirituals?

Crec que, en primer lloc, hauríem de saber que és un gurú segons les tradicions orientals o bé un guia espiritual segons les tradicions més occidentals.Veiem donç que ens diu el diccionari sobre aquest mot… Gurú.

Que és un gurú?

1. m. A l’hinduisme, mestre espiritual o cap religiós.

2. m. i f. Persona a qui es considera mestre o guia espiritual, o a qui se’l reconeix autoritat intel·lectual.

L’espiritualitat és la vida interior. Les expressions i les pràctiques d’espiritualitat són personals; és com vostè entén el món i l’univers al seu interior. L’espiritualitat no implica ser religiós. De fet, molts es consideren molt espirituals i gens religiosos.

En canvi, en moltes religions, un guru és un mestre que guia un grup de persones en l’àmbit espiritual, inspirat en alguna filosofia religiosa.

Bé, després de conèixer la definició que ens fa saber el diccionari de la llengua, ens podem, més ó menys fer una idea del que és un gurú o mestre espiritual.

Què ensenya un guru? El Gurú és el mestre, que ensenya el coneixement espiritual, però no necessàriament religiós. Gurú pot ser qualsevol que ensenyi aquest coneixement i generalment no necessita ser un religiós.

Guru també pot ser un mestre personal.

Com saber quin és el meu gurú o guia espiritual? Pots consultar les opinions d’inqüestionables Mestres Espirituals, de persones espirituals, consultar amb tu mateix, i després acostar-te a les persones de les quals es pot obtenir una vida espiritual normal.

Per exemple destacat, podem comentar el fet de dos cèlebres personatges dels quals es diu que un era o fou el gurú o mestre espiritual de l’altre.Swami Vivekananda va ser un líder espiritual del segle XIX a les filosofies de Vedanta i Ioga, i el seu contemporani, Nikola Tesla, va ser un científic i inventor. Tots dos homes van ser, i continuen sent, extraordinàriament influents en els seus respectius camps: Tesla en física, Vivekananda en hinduisme.

I finalment, m’agradaria comentar el treball de l’escriptor, advocat i docent colombià, sobre l’espiritualitat, Carlos Julián Palacio Vargas. I diu així a la seva obra:L’ESPIRITUALITAT COM A MITJÀ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ Carlos Julián Palacio Vargas*

El món contemporani és assistit per múltiples manifestacions quediuen anomenar-se espiritualitat. En la seva essència, l’ésser humà és espiritual,encara que aquesta realitat s’hagi diluït al mig de les pràctiques religioses.L’espiritualitat ve des de dins, és una mena de força interna quedinamitza les dimensions de l’ésser humà. La religió busca externalitzar aquestesmanifestacions, principis i creences. Ser espiritual és avivar les possibilitats d’estar permeat pel món de Déu; independent de la creença que estingui en ell, l’espiritualitat és sempre estar disposat a rebre de la seva essència lallum, força i bondat amb què pot omplir l’ésser humà. Però, ha permès la religió i els seus ritus consolidar aquest projecte humà – diví? La finalitat de Déu en relació amb l’ésser humà és la seva felicitat: és possible assolir aquestideal? L’ésser humà feliç avança i es desenvolupa: és l’espiritualitat un mitjà per al desenvolupament humà? El plantejament es deixa obert perquè l’oient indagueu en la seva pròpia experiència. La finalitat última és comprendre l’espiritualitat com un mitjà de desenvolupament humà.I fins aquí el guió d’avui del punt.

Després d’aquesta exposició, que en penseu? Ens calen gurús o mestres espirituals a la nostra vida o podem prescindir dels mateixos per poder seguir endavant? El punt és servit.

Moltes gracies.