La paraula autoritat ve del llatí auctoritas, i deriva de auctor, l’arrel és augere, que significa augmentar, promoure, fer progressar. Des del punt de vista etimològic, l’autoritat és una qualitat creadora de ser, i de progrés.

Podem observar dos classes d’autoritat:

-La propia o interna de cadascú, que pot sorgir de la raó (lógica) o des de la intuició.

-L’externa que ens ve de fora. Aquesta, si és imposada, li direm “falsa autoritat”. O podem escollir-la; i l’anomenarem “autoritat de debò” o autèntica. Si ens referim a l’autoritat de debò d’una comunitat és la que més treballa i es sacrifica pel grup; i la que te més responsabilitat. No te més possessions que la resta dels membres i en algún moment pot sentir la necessitat imperiosa de marxar per dedicar-se a si mateix.

Autoritats de debò poden acompanyar-nos al llarg de la vida; servir-nos d’aprenentatge i ajudant-nos en la nostra evolució.

No hi ha progrés sense autoritat.

Autoritat pot ser una persona; però tambè qualsevol ser viu o

alguna de les expressions de la naturalesa (el mar, el sol, el riu, un insecte…) qualsevol cosa; si jo estic disposada a aprendre.

Tothom som autoritats per a algú en algún momento. Els nens poden ser autoritats!

Les autèntiques autoritats apareixen dins el grup. Però la societat s’encarrega de separar-nos/fragmentar-nos i així imposar-nos falses autoritats ja des de la infantesa, per a poder manipular-nos i crear desconfiança i confusió a l’hora de reconèixer l’autoritat autèntica.

Quan trobem una autoritat de debò cal confiar i seguir-la malgrat no entendre del tot el que ens indica.

En Ioga hi ha 8 recomanacions (8 pètals) a seguir. Brahmacharia o celibat és una d’elles. Els estudiants que no acceptin aquesta recomanació; perden l’oportunitat d’aprofundir en aquesta pràctica que pot ser una via d’autoconeixement.

L’autoritat de debò només te responsabilitat. No aprofita el seu rol en propi benefici o per engreixar l’ego. Actua sempre des de l’amor i des de la consciència.

Amb tot, tots portem tota l’informació, doncs som part de la creació/natura. L’única que busca respostes és la raó. Però d’això parlarem en un altre programa. 😉

Maria José Leiva