Em dono permís per canviar un xic la pregunta d’avui:

“SER VEGETARIÀ POT MILLORAR LA SALUT?”; doncs la salut és básica per tenir qualitat de vida.

Hi ha dos línies principals de vegetarianisme:

L’Ovolactovegetarià, que no ingereix carn ni peix i tot aliment que necessiti sacrificar/matar un ser de l’espècie animal.

Vegà, que a mès d’evitar la proteína animal com l’ovolactevegetarià, evita tot el que tingui origen animal com la llet i derivats, la mel i productes apícoles, etc.

El vegetarià per convicció filosófica, també sol evitar el consum de tot el que ha estat testat en animals, per exemple en productes de perfumería.

Hi ha la idea errònia que l’alimentació vegetariana consisteix en consumir exclusivament verdura i tot verd. Oblidant:

-Els cereals com l’arròs, el blat, la civada…

-Les llegums com els cigrons, llenties, mongetes…

-Les llavors com les ametlles, avellanes, nous…

-La fruita.

El Dr. Jorge Perez Calvo, especialista en Alimentació Energética diu que… “el diseño de la dentadura del ser humano muestra que estamos poco adaptados para comer carne, sobre todo en los climas templados y cálido.

I també diu: “Hemos ido perdiendo capacidad para relacionar nuestro estado físico y mental con lo que hemos comido. Antes, cuando soñabas o te sentías mal los abuelos preguntaban qué habías comido. No es complicado fijarse en esa relación: basta algo de información sobre la naturaleza de cada órgano, las emociones con que se relacionan, lo que le va bien o le va mal… Cuando has aprendido que estos vínculos existen, te das cuenta de que si comes más carne de la cuenta estás tenso, si te pasas con la fruta, te cansas, o si tomas azúcar se te va el santo al cielo…”

Tots sabem l’importància que te l’alimentació per al cos. El que mengem ens aporta energía. Però cada aliment genera un efecte diferent en nosaltres.

El vegetarià sol ser, sobretot respectuós amb el medi natural i tendeix a sentir-se vinculat a ell. S’interessa pel benestar propi i de l’entorn.

“La dieta debe generar salud i paz”, diu el Dr Perez Clavo. Però l’actitut és, per a mi, igualment important.

-La cura del cos i l’esperit, temes molt presents en aquest programa.

-Fer el que t’agrada o, com deia algú, fer que t´agradi allò que fas.

I, sobretot, no caure en la rigidesa.

Sentir que allò que m’aporta la vida en cada moment, és el millor per a mi, tot i que no me’n adoni de moment.

Aquestes cosetes i sentir-nos conectats amb tots i amb tot, formant part de la Unitat, ens fan sentir en pau; perquè, podem anar més enllà de la millora.

Maria José Leiva Blazquez

Ja que és l’últim programa de la temporada; vull compartir amb vosaltres la cançó dels Manolos, Amigos para siempre. 😉