Van preguntar a Gandhi quins són els factors que destrueixen l’ésser humà.Ell va respondre així:
La política sense principis,
el plaer sense compromís,
la riquesa sense treball,
la saviesa sense caràcter,
els negocis sense moral,
la ciència sense humanitat i
l’oració sense caritat.

Amb aquestes afirmacions ja tenim un bon inici per debatre.

Els éssers humans per viure la vida tenim unes normatives ètiques internes, uns fonaments d’humanitat, que ens permeten viure en comunitat i relacionar-nos entre nosaltres de forma constructiva i respectuosa. Aquests valors cal cultivar-los i fomentar-los. Per això, també és important educar en els valors humans de respecte i amor al pròxim per formar una societat millor. Podem dir que una vida sense valors ètics i humans, ens porta a l’egoisme i a buscar els propis interessos. És en la cerca del màxim bé per a totes les persones que ressonem amb els valors bàsics.


I què són els valors humans? Els valors humans són un conjunt de virtuts que té la persona pel que fa a la seva actuació, interacció i relació amb el seu entorn.

És cert que existeix un tema més cultural de comportament que té a veure amb la societat i l’època en què hem nascut, té a veure amb els costums i rites d’un lloc en concret. I aquests són canviants. Però més enllà de condicionaments culturals o socials, tenim uns valors humans que abarquen a tots els éssers humans. Són tota una sèrie de principis universals que són per a totes les persones igual. Ens serveixen com a guia per comportar-nos de forma armònica en comunitat i crear una entesa. Els valors humans no venen determinats per la cultura, religió, l’època o algun altre condicionant. Son innats a l’ésser humà.

Els valors humans en la vida són importants… són la bruixola del nostre comportament i de les nostres relacions socials. Amb valors i educar amb valors tindrem un millor futur més solidari, honest, sensible i respectuós envers a nosaltres, els altres i la terra.

Els valors ens connecten profundament amb el nostre ésser sensible, per això, en moments de canvis socials i de trencaments, és important connectar-nos amb nosaltres mateixos, amb el que és essencial i amb els valors humans. El canvi sempre comença amb un mateix. Canvia tu, canvia tot.

Valors que destaco: respecte als altres, els coneguem o no, a totes les cultures, empatia, tractar els altres com t’agradaria que et tractessin a tu, responsabilitat dels nostres actes, solidaritat i ajuda mutua, tolerància i escolta activa, honestedat, que implica una sinceritat en les relacions,  compassió per connectar amb el patiment dels altres per poder actuar i ajudar, amor i gratitud .

A casa sempre li dic al meu fill que per a mi és important fomentar dins de la nostra petita comunitat de 3 persones una comunicació afectiva i sincera, la honestedat i autenticitat dels nostres actes i el respecte mutu.

En resum em quedo amb la cita de Jesús: “Estima al teu pròxim com a tu mateix”

Estima’t tu i estima així els altres… El món serà sens dubte un lloc millor per viure.
Estima’t tu i estima així els altres… El món serà sens dubte un lloc millor per viure.