EM SÉ COMPRENDRE? Guió de Mònica Jal, per el programa de ràdio “el punt de l’interrogant” 27-9-2022

Saber comprendre’ns en la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner és parlar de la intel·ligència intrapersonal. Es a dir, el grau i l’habilitat que tenim per conèixer els aspectes interiors de la nostra manera de pensar, sentir i actuar.

Tenim uns mecanismes de funcionament interioritzats i comprendre’ns pot resultar un exercici complex.

Tanmateix, és imprescindible conèixer-nos i comprendre’ns per tenir una sana i optima autoestima. Per això és necessari que tinguem en compte la nostra pròpia història personal i la forma com vam aprendre a establir vincles, quina actitud tenim cap a nosaltres, com ens jutgem i quins són els nostres patrons de conducta.

Què ens ajuda a comprendre’ns? Quan temps requereix desenvolupar la intel·ligència intrapersonal? Estem disposats i disposades a acceptar els nostres límits i treure partit de les nostres fortaleses? El punt de l’interrogant està servit.