Europa ó Euràbia?

Però la identitat musulmana és culturalment, socialment i religiosament massa forta. Ningú s’integra en una societat que considera inferior.

Read More