La generació del mil·leni són els responsables del futur de la Terra?

…….. amb la normalització de les relacions digitals  i que defensen uns nous valors que lliguen amb la societat actual: transparència, sostenibilitat, participació, col·laboració i compromís social; són els que tenen a les seves mans la sostenibilitat del planeta i el futur de l’humanitat.

Read More