Què deixem per demà?

És important veure què hi ha darrera de l’acció o hàbit de postergar certes accions que són importants d’atendre …

Read More