On és la frontera entre empatia i dependència emocional?

La empatia sovint és definida com la capacitat per posar-se a la pell de l’altre, sentir les...

Read More