Des de l’amor o des de la por, com eduquem?

Educar o ensenyar, educar o manar, eduquem a què? Per mi educar és ensenyar al nen o nena des de petits a conviure entre altres, a ensenyar unes normes socials que permetin viure en llibertat y no passar al llibertinatge. Hi ha normes morals, n’hi ha d’ètiques i d’altres.

Read More