Aturar la ment, val la pena?

Voldria començar aquest guió narrant-vos l’inici d’un dia tipus, que pot ser comú a...

Read More