Què ens impedeix ser assertius?

Guió de Fina Trullàs pel dia 4 de desembre de 2018 L’assertivitat és una necessitat de les...

Read More