TENIR UN CERVELL VITAL VOL DIR TENIR UN COS VITAL?
Considerem un cervell vital aquell que ens permet pensar amb fluïdesa i claredat, despert
davant les situacions de la vida, buscant les respostes a aquelles preguntes que ens
qüestionem i insaciable davant el coneixement, volent saber-ne sempre més i més.
Un cos vital l’imaginem com un cos incansable, actiu, ple d’energia i força per a realitzar
tot tipus de tasques i/o esport, independentment de la morfologia física i la potència
muscular (tots coneixem persones grans amb una gran vitalitat a qui els surt l’energia per
cada porus de la seva pell).
Davant la pregunta de si tenir un cervell vital significa tenir obligatòriament un cos vital, la
resposta és NO.
Podem tenir un cervell vital però que el cos a nivell físic no ens acompanyi per diversos
motius (ja sigui l’edat, malalties físiques o orgàniques, dolor,…)
D’altra banda, hi ha diferents tècniques meditatives i d’autocontrol que ens ajuden, des de
la vessant més cerebral, a controlar diversos aspectes del cos físic, com podria ser el
dolor o l’apatia per a fer coses. El llindar del dolor és propi de cada persona i és
susceptible a variacions si es treballa amb diverses tècniques, aconseguint augmentar
aquest llindar davant dels estímuls dolorosos (és conegut per tothom que treballar la
respiració de manera profunda i conscient ajuda al moment del part a controlar els
estímuls dolorosos i poder dur a terme un part natural sense anestèsia, per exemple).
Des d’aquesta vessant, sí que es podria dir que tenint cura dels nostres pensaments
(deixant anar les nostres limitacions mentals que ens impossibiliten realitzar allò que
desitgem i evitant caure en pensaments negatius i derrotistes de manera repetitiva i
permanent que l’únic que fan es esgotar la nostra energia tant mental com física) i
mantenint vital el nostre cervell amb diferents activitats (com llegir, escriure, fer sopes de
lletres, sudokus, càlculs matemàtics…) juntament amb exercicis físics, espirituals i una
bona alimentació, ens pot ajudar a harmonitzar tot el nostre cos i aconseguir tenir la
vitalitat necessària tant a nivell cerebral com físic, ajudant-nos a viure més feliços, amb
més salut i energia, independentment de la nostra edat i condició.

Silvia

Martín

Fisioterapeuta i

osteòpata

Programa El Punt de l’Interrogant 9 Juny

2020