El punt de l´interrogant.

Guió del dia 4 de Maig de 2021. Guió.”Sóc espectador o actor de la
vida”?.
.Podríem començar aquest guió o programa preguntant-nos que és un actor i que és un
espectador per qui no ho tingui clar.
Si cerquem al diccionari de la llengua catalana els dos termes, segurament, ens trobarem
el següent
:actor actora1 m. i f. [DR] [PR] En jurisprudència, persona que fa una demanda
.2 m. i f. [BB] [PR] Persona jurídica, singular o col•lectiva, que atorga un document.
3 [SO] [PR] actor social Individu, grup o institució que es troba a l’origen d’una acció.
Espectador espectadora
1 m. i f. [LC] [JE] Persona que presencia una cosa, una acció, un esdeveniment. Els
espectadors d’una catàstrofe
.2 m. i f. [LC] [JE] Persona que assisteix a un espectacle.
Un cop dit això, ja tenim el significat de les paraules que donen peu al programa d’avui.
Jo considero que sóc les dues coses, en certs moments sóc actor i en d’altres espectador,
tot depèn del context de situacions que em toquen viure.
De fet, la paraula “actor” defineix a aquell que és el protagonista i en certa manera, el
“creador” de les accions pròpies o seguint el guió que et porta la vida.
La paraula “espectador” és veure esdeveniments a la teva vida, o d’altres , en la que
observes situacions, persones, etc.etc., sense prendre-hi part.
Crec que tothom té aquesta dualitat, perquè l´esser humà, és una dualitat en si mateix.
També a vegades triem ser actor o espectador, depenent de si ens volem implicar o no
en un assumpte.
Ser una cosa o l´altre depèn de cada moment i de les pròpies decisions i de cada
circumstància.
Bé, crec que és un tema profund i proa interessant per començar aquest programa.El
punt està servit.