Si jo hagués de respondre aquest interrogant diria que no sempre, depen de la font que ens dona la informació i de la confiança que tinguis amb ella. Però qué és la història? Aquest és el títol del llibre d’ Eduard Carr.

Un dels historiadors britànics més distingits del segle XX. Segons Edward Carr, la història és un procés continu d’interacció entre l’historiador i els fets, un diàleg sense fi entre el present i el passat. La història és un procés en permanent moviment dins del qual es mou l’ historiador. La història consisteix en un cos de fets verificats.Els fets els troba l’historiador en els documents,inscripcions etc..els reuneix i els explica com ell vol.

La funció de la història, és que l’home entengui la societat del passat i així incrementar el seu domini de la societat del present. L’objectivitat en la història, no pot ser una objectivitat del fet,sino de la relació entre el fet i l’ interpretació entre el passat,el present i el futur. La veritat absoluta no és apropiada ni per la història ,ni per la ciència. Després de totes aquestes definicions d’ història, podria acabar el guió dient que segons com sigui la interpretació basada en el marc teòric que es fa servir i les proves que s’utilitzen.La història pot ser verdadera o no ser-ho.

Guió de l’Isabel Clemente