QUIN VALOR TE LA PARAULA AVUI EN DIA

Guió de la Lluïsa Solé per el punt de l’interrogant del dia 28 de març de 2023

Per tal de poder expressar els nostres pensaments, sentiments,

emocions, utilitzem el llenguatge, una manera de comunicar-se

mitjançant codis o signe.

Avui ens ocuparem d’una part d’aquest llenguatge, el que s’anomena particular i que el formen una sèrie de mots degudament articulats que són les paraules.

Això ens permet transmetre a altri tot allò que ens cal.

La paraula sempre ha tingut un gran valor perquè ens serveix per

comunicar-nos. Un poder únic. Una paraula potser clau, per exemple un secret. Pot ser forta quan hi ha una sortida de to; podem no dir paraula o callar, dir-ho tot en una paraula o fer un joc de paraules.

També pot ser una paraula gruixuda quan és inconvenient, ser de poques paraules quan un és callat o inexpressiu, donar la paraula quan s’afirma o promet, prendre la paraula quan s’intervé en una reunió, retirar la paraula per disputa o discussió.

Hi ha persones de poques paraules, n’hi ha que ens deixen sense paraules, qui se les menja i qui no calla.

Tot això ens serveix per expressar la paraula i té valor, però la qüestió és com s’utilitza avui en dia.

Quan parlem o escrivim tenim una eina important que podem fer servir per a un interès de tots o pel nostre propi. Podem ser informadors, motivadors, persuasius, influents, o senzillament servir d’entreteniment. Tot això pot influir en aquells que ens escolten o llegeixen.

La forma, el to, la circumstància, la seguretat de l’interlocutor, L’asseveritat en què s’expressa pot condicionar al receptor, i per tant fer-ho servir a conveniència.

És a partir d’aquí on avui en dia es pot capgirar, diria que no tant el valor, sinó el significat que es dona a la paraula i passar d’informar a desinformar, de motivar a provocar, de persuadir a dissuadir fins al punt de convertir veritats en mentides i al contrari mentides en veritats evidents.

La ràdio, la televisió i sobretot les xarxes socials hi tenen molt a veure, tot va molt de pressa entre l’emissor i el receptor. Cada vegada es té més poc temps per escoltar. Sentim que parlen, però no ens parem a captar la idea. Diria en termes periodístics que ens quedem amb el titular, però no llegim la notícia i, per tant, no ens assabentem més que d’allò que volen.

La paraula té valor de vida o mort. Pot construir o destruir, per tant, cal que anem amb compte amb allò que diem i com ho diem.

I ara us dono la paraula!!!!     Música: Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat i Ana Belen