Què és l’abús emocional?

Guió de Judit Pla per el programa de ràdio “el punt de l’interrogant” del dia 21-11-2023

Imaginem-nos dos nadons que ploren; cadascun al seu bressol.

Estan biològicament programats per esperar trobar el mateix confort que sentien dins

la panxa de la mare, després de néixer. És a dir, fondre’s de manera constant amb el

cos de la mare, moviment constant, menjar a demanda, descans quan necessitin i la

protecció de la mare, acompanyada de les seves paraules amoroses.

Però, lluny de trobar res de tot això, el seu plor quotidià, no obté resultat. No hi ha

resposta. La majoria de les vegades, quan ploren no hi ha ningú que hi vagi. Ni la mare

ni ningú. Els nadons entren en contacte amb la soledat, el buit i la por. Senten que la

seva supervivència està en joc. Risc de mort.

Per poder sobreviure a la realitat, hauran d’emprar tots els recursos que tenen.

Ambdós han de prendre decisions per garantir la seva supervivència física i emocional.

La única opció es escindir-se d’aquesta realitat insuportable. Ha nascut el fenomen de

l’abús emocional. Cadascun ho farà a la seva manera;

Un dels nadons “decidirà”, de manera inconscient, el que podria resumir-se en la

següent frase:

– “Mai més”. Per sobreviure, congelarà el seu sistema emocional. Passarà a ser una

persona freda. El més proper que tindrà a sentir alguna emoció, serà el fet de

provocar-la en els altres. Sovint de manera negativa. El patiment dels que l’envolten

apaivagarà el foc del seu propi dolor. Haurà desenvolupat una personalitat d’estil

narcissista i/o psicopàtica.

L’altre nadó “decidirà”, de manera inconscient, el que podria resumir-se en la següent

frase:

– “Sempre més”. Per sobreviure, trencarà les barreres del seu sistema emocional. No

tindrà límits. Passarà a ser tot emoció; sobretot, a desenvolupar l’art de sentir el que

necessita el seu cuidador o cuidadora. Sentirà les emocions dels altres com a pròpies i

es desconnectarà de les seves. D’aquesta manera, sentirà que preserva la seva

supervivència. Haurà desenvolupat una personalitat d’estil codepenent.

L’abús emocional és un model relacional que es dona entre dues o diverses persones

i/o Institucions, mitjançant el qual l’abusador espera que l’abusat deixi de banda les

seves pròpies necessitats, per servir-lo a ell, a l’abusador.

I l’abusat, per tal de poder excel·lir en el seu rol de servent emocional, no es només

que deixi de banda el seus somnis, desitjos i interessos, sinó que, malgrat que és un

adult, no sap qui és ni què vol. Malauradament, fa molt temps que va perdre, en gran

part, el contacte amb la seva ànima.

Podem reconèixer una persona que sofreix abús emocional perquè, quan li preguntem,

com estàs; ens respondrà:

– La meva dona ( o el meu marit)…

– Els meus fills…..

– Els meus pares…

I, si ,malgrat les respostes anteriors, insistim, perquè tenim un interès real; amb sort,

ens respondrà:

– A la feina….

No sap com està el seu cor. Es troba tancat, segellat i barrat en un núvol infantil.

Judit Pla

JUDIT PLA – Advocada i Consultora d’Infància i de Família

Instagram l’Art de Maternar

00.34.625.535.067