Programa del 29 de març del 2022

Els valors són els que donen sentit a la nostra existència individual perquè ens defineixen com a individus en la relació que tenim amb els altres. D’aquests se n’encarreguen els valors humans que es relacionen amb l’ètica, el respecte, la tolerància, la bondat, la pau, la solidaritat i la bondat. Juntament amb les nostres creences són una guia que seguim per viure i també determinen com pensem. Al utilitzar-los de forma positiva obtindrem bones relacions amb els altres, bona imatge, confiança i donarem seguretat. Farem que creguin en nosaltres i ens tinguin una bona opinió.


En canvi, aquests valors quan no se’ls hi dona importància i es fan servir de forma negativa s’aconsegueixen uns resultats en la línia de la intolerància, la dependència, la maldat, la deshonestedat, la violència. Llavors es crea desconfiança i rebuig.
L’escala de valors és diferent de cadascú, i aquesta s’assoleix segons l’experiència i aprenentatge viscut al llarg de la vida en l’entorn sociocultural i familiar. Parlem de bona educació, o ser ben educat quan s’apliquen els valors positius, o ser un perdulari quan s’apliquen de forma negativa i la persona actua irrespectuosament en l’entorn i amb els altres.


Però no s’acaba aquí, l’ésser humà viu en societat i en diferents entorns culturals, per tant, a part de valors individuals també hi ha valors de grup com poden ser els familiars, els religiosos, els socials o polítics. Del grup en surten els valors morals. Una de la seva característica és que al llarg del temps poden canviar, són els que determines les normes i costums que ens mouen socialment. Cada moment històric té els seus valors que el determinen. O també podem diferenciar-los en cada classe social. I són els que permeten la transcendència espiritual si escoltem el budisme


També podem parlar dels valors ètics, aquests són individuals a diferència dels morals que són grupals. Els ètics són guies de comportament que regulen la conducta de l’individu. Per citar-ne alguns hi ha la justícia, la llibertat, l’honestedat, l’equitat. Aquests són adquirits a través de l’experiència de la mateixa vida en els diferents entorns com són el familiar, el social, l’escolar, incloent-hi els mitjans de comunicació. També podríem discernir dels valors que es transmeten a través de les xarxes socials perquè els joves (i no tan joves) viuen enganxats al mòbil. De la seva aplicació en resulta individus justos, honestos, respectuosos. Els individus que en són apàtics a aquests en resulten injustos i deshonestos.


Quins són els teus valors que et defineixen com a persona? Què t’aporten?

Aquí teniu un conte per infants que transmet valors “El Hadas de la flor de Loto”. Est troba en diferents idiomes.

https://lotusstory.org/read

Els valors poden ser aquest centre de “Gravedad permanente” que anomena el Franco Batiato en aquesta cançó.