Dels salaris se’n parla molt, sobretot aquests últims anys a causa de la crisi que encara estem patint. El treballador quasi sempre creu que cobra poc, i l’empresari quasi sempre creu que li paga massa. El punt d’equilibri seria aquell en el que el treballador percep que el que fa val el que cobra i l’empresari sap que el que li paga val el que el treballador fa. Però aquest punt d’equilibri s’arriba a trobar alguna vegada?

La tendència lògica i natural de l’empresari que busca ser competitiu és minimitzar despeses i maximitzar beneficis. I entre les despeses que afecten a qualsevol activitat empresarial hi ha els salaris.

La determinació del salari  és un problema per qualsevol empresa, ja que han de calcular el que pagaran als seus treballadors en funció de diversos factors importants.

Tenint en compte que el treballador voldrà el millor salari i que l’empresa necessita augmentar el nivell de competitivitat per mitjà de preus més baixos, en un salari just es tindran en compte les següents condicions:

  • Han de ser suficients com per cobrir les necessitats fisiològiques i psicològiques dels treballadors, així com de les seves famílies (menjar, roba, habitatge, educació, oci, etc).
  • Han d’estar relacionats al rendiment en el treball.
  • No han de ser inferiors als d’altres empreses de la mateixa localitat pels mateixos llocs de treball, per evitar que els treballadors vagin a altres empreses amb llocs millor remunerats.
  • Han d’estar lligats al resultat econòmic de l’empresa així com participar dels seus beneficis.

Per tant, una de les condicions per un salari just pel treballador hauria de ser que es reconegués el seu esforç, la seva vàlua i la seva dedicació, i que se’l premiés adequadament de tal manera que això aportés des de la base valor afegit a l’empresa, (si està més orgullós del que fa, treballarà pel benefici de l’empresa ja que aquest també serà el seu benefici).

Però… realment tenim la sensació d’estar cobrant un salari just en el nostre lloc de treball? Les empreses tenen en compte totes aquestes condicions alhora de fixar-lo?