PODEU DEIXAR DE DONAR VOLTES AL CAP?
Deixar de donar voltes al cap o desconnectar el pilot automàtic.
Des que ens aixequem fins que ens adormim i concreto, no anar-se’n a dormir sinó adormir-se, som presoners, molt sovint inconscientment, d’un discurs, narració o també conegut Josep Grill. Una veu en off que no calla ni sota l’aigua.
L’interrogant d’avui ens pregunta si podem deixar de donar voltes al cap, silenciar en Pitu,
aturar el pilot automàtic i jo personalment contesto; NO de manera natural, NO involuntàriament.
No és a la nostra educació deixar descansar la ment, no ens han ensenyat a parar l’agitació mental i és, per tant, molt difícil i en molts moments, impossible d’aconseguir.
Des de la meva experiència com a instructora de Mindfulness orientat a la reducció de
l’estrès, m’agradaria conduir el guió d’avui a donar resposta a les següents preguntes:
és necessari aturar el cap?, quins beneficis obtindríem d’assolir-ro?, què podem fer per
esdevenir en persones posseïdores de la nostra vida mental? Com podem, al cap i a la fi,
poder gestionar aquella part del cervell que se n’ocupa del nostre estat emocional?
La ment sempre ens portarà cap al passat o cap al futur, el present és per qui deixa descansar-la, aturant el pilot automàtic.
Un pensament al passat pot acabar portant tristesa d’allò que podia haver sigut i no ha
estat possible o recordant aquells que ja no hi són, etc. Un pensament al futur ens pot fer
arribar a l’angoixa o ansietat en projectar un escenari que no sabem si aconseguirem o
fins i tot inventar-nos situacions que, segons el dia que tinguem, aniran plenes de preocupacions inservibles. Poques coses hi ha més frustrants que una expectativa no assolida.
Viure el present per gaudir de tot el que tens al davant i desenvolupar la intenció de posar atenció a tot allò que succeeix a la nostra existència. Només així podem obtenir aturar
o silencia en Josep Grill, proporcionant benestar psíquic i físic.
L’ésser humà és l’únic mamífer capaç de patir físicament i psíquicament les conseqüències
d’una situació angoixant només amb el pensament. La resta dels mamífers no reaccionen
al perill fi que no se’l troben. El pensament ens invulnerabilitza com a espècie.
Guió: Claudia Fernández Guevara El punt de l’interrogant Arenys de Mar, 10 maig 2022