El “valor” representa la qualitat, propietat o tret que fa que alguna cosa o alguna persona sigui preuada. Té a veure amb l’abast de la força,la significació i se li atribueix una propietat favorable, útil,de pes.

Si parlem de valors en referència a les persones, podem dir que fan referència a les actituds des de les quals aquestes s’expressen, i per tant estan íntimament relacionades amb les seves necessitats i creences i donen sentit i personalitat a les seves accions.

No hem de confondre “valor” amb “virtut”, ja que, si bé tots dos guien les nostres accions,el primer és subjectiu a la interpretació de la realitat de cada persona i la segona té a veure amb la disposició de la persona per actuar d’acord amb el bé i la saviesa.

Els éssers humans no sabem viure sense valorar, ja que no som indiferents davant la realitat. Si no valoréssim, faríem les coses sense sentit, per això constantment valorem els fets i pensem en el que “hauria de ser”.

Els valors conformen doncs la forma d’actuar i per tant, no només sorgeixen de l’individu, també sorgeixen dels grups: una cultura concreta, una escola, un partit polític, una empresa, una família, etc.

Quan parlem de valors, ens trobem que:

  1. Tenen unes característiques (durabilitat, flexibilitat, jerarquia, polaritat, satisfacció)
  2. Es poden classificar (valors polítics i socials, econòmics, ètics i morals, estètics)
  3. Es parla d’uns “valors universals” els quals conformen “un conjunt de normes per a la convivència,amb unes qualitats positives i vàlides en una època determinada.

Segons les dades i les reflexions esmentades, sembla que hi ha molts tipus de valors, que tenen a veure amb molts i variats àmbits de la vida i la realitat, que són fruit d’una presa de consciència del que volem i com ho volem, tan en la dimensió individual com en la col·lectiva .

Tot plegat em porta a pensar que els valors es construeixen i s’integren mitjançant la influència de la vida i totes les seves dimensions en nosaltres.

Els valors apareixen constantment davant nostre en cada persona, cada acte i està a les nostres mans decidir si el fem nostre o no mitjançant la reflexió i la presa de consciència.

Per tant, tot i que els podem observar per tot arreu, dependrà del nostre observador integrar-los.