Programa del Punt de l´interrogant
Dimarts 16 de Març de 2021. J. Mora.
Amb aquest títol començarem el programa de avui.
Des de el meu punt de vista o opinió, crec que no totes donen la
importància que es mereix per si mateix el tema del clima al lloc de
feina.
Axó no vol dir que no hi hagin empreses que sí que li donen una
importància vital per al bon funcionament de les activitats i el
rendiment del personal treballador per tal d’aconseguir les seves
metes, creant així una excel·lent relació laboral entre ambdues parts.
Però, sabem del cert de què es tracta això del “clima laboral”?
Per definició, podríem dir que “és l’ambient que es respira en el mitjà
en el qual, els treballadors duen a terme les diferents tasques”, i a més
el terme també es refereix a l’estat d’ànim dels membres d’una
organització i com aquest influeix en aquesta i els resultats obtinguts.
Quina seria o és la importància de tenir un bon clima laboral a
l’empresa? Veiem alguns avantatges, per exemple:
Un bon clima laboral millora la productivitat dels empleats, molt al
contrari d’un de dolent, el qual genera conflictes entre els mateixos
empleats, i pèrdues d’empresa, a més de reduir el rendiment del
treballador.
Un bon clima laboral genera un sentiment de pertinença a l’empresa,
perquè quan les persones senten que la seva feina serveix per
quelcom més que per fer diners, el seu compromís amb aquesta,
augmenta.
El principal avantatge d’un entorn laboral positiu és que els empleats
senten com agradable la idea d’anar cada dia a la seva feina. Això els
dona una motivació que mantenen durant la resta del dia.

No importa en quin tipus d’empresa treballis. Avaluar l’ambient laboral
és una tasca que no has de passar per alt … O per ventura hi ha
alguna cosa pitjor que anar cada dia a un lloc on detestes estar?
Sinó cuidem el clima laboral de la nostra empresa, de fet, estem o
estarem en risc d’una potencial fuga de persones realment vàlides o
amb talent.
Parlant amb el meu fill, que treballa per una molt gran empresa
d’aquest país, creu que tot depèn de la dimensió de l’empresa i crec
que en certa manera té raó.
Ell diu que és a les petites empreses on és té més en conte el tema de
l’ambient laboral, doncs el cap responsable està més en contacte amb el treballador i
amb l’ambient de feina, i no és tant això quant es tracta de aquestes
grans corporacions on només ets una peça més de l’engranatge o bé
un senzill numero.
Ara me’n adono que estic parlant molt de l’ambient laboral des del
punt de vista del treballador i no gaire ( per no dir gens) des del punt
de vista del dirigent de l’organització o de l’empresa.
Arribats a aquest punt, caldria mirar com tracten alguns directius o
gerents a l’equip de persones treballadores al seu càrrec, i com
apliquen el mètode de treball.
De fet, segons estudis d’experts en el món laboral, si poden donar
aquests quatre tipus d’ambients laborals, els quals, com hem dit abans
influeixen en els treballadors i són:

L’autoritari, el paternalista, el consultiu i el participatiu….
Dels quals, em quedo amb l’últim perquè…
És el sistema ideal que totes les organitzacions haurien de prendre
com a model perquè hi ha una plena confiança en els empleats per
part de la direcció. La major part de decisions es prenen en consens,
la comunicació està molt present i els empleats se senten identificats

amb l’empresa, molt motivats i convençuts que es troben en un lloc ideal per progressar personalment i professionalment. Perquè un treballador rendeixi, perquè assoleixi tot el seu potencial, ha de tenir les condicions adequades. No n’hi ha prou únicament amb què la hi proporcioni la formació i les eines necessàries. Cal també que estigui còmode en el seu treball i en l’entorn, que es senti valorat i, sobretot, que les relacions amb els seus companys i caps siguin cordials i basades en la confiança mútua.
Definitivament, i contesten des del meu punt de vista i la meva opinió personal…
Crec que no totes les empreses donen l´importància que té el fet d’un bon clima laboral, i és per això que moltes vegades és creen conflictes que d’un altra manera no hi serien.
I bàsicament l’arrel d’aquests conflictes és la insatisfacció de dur a terme una feina que malgrat que ens agradi i ens ompli fins a cert punt, no és valorada ni a nivell moral ni a nivell econòmic, i arribats a aquest punt podríem entrar a parlar de l’anomenat “salari emocional” on és te en conte tant la capacitat de la persona a nivell professional com el grau de satisfacció dins l´ambient laboral i els resultats finals vers l’empresa.
El punt de l’interrogant està servit…

amb l’empresa, molt motivats i convençuts que es troben en un lloc
ideal per progressar personalment i professionalment. Perquè un
treballador rendeixi, perquè assoleixi tot el seu potencial, ha de tenir
les condicions adequades. No n’hi ha prou únicament amb què la hi
proporcioni la formació i les eines necessàries. Cal també que estigui
còmode en el seu treball i en l’entorn, que es senti valorat i, sobretot,
que les relacions amb els seus companys i caps siguin cordials i
basades en la confiança mútua.
Definitivament, i contesten des del meu punt de vista i la meva opinió
personal…
Crec que no totes les empreses donen l´importància que té el fet d´un
bon clima laboral, i és per això que moltes vegades és creen conflictes
que d´un altra manera no hi serien.
I bàsicament l’arrel d´aquests conflictes és la insatisfacció de dur
a terme una feina que malgrat que ens agradi i ens ompli fins a
cert punt, no és valorada ni a nivell moral ni a nivell econòmic, i
arribats a aquest punt podríem entrar a parlar de l’anomenat “salari
emocional” on és te en conte tant la capacitat de la persona a
nivell professional com el grau de satisfacció dins l´ambient laboral i
els resultats finals vers l´empresa.
El punt de l’interrogant està servit…