Actualment la tecnologia ens porta a un llarg debat. D’una banda, ens uneix quan estem lluny, des de la teva casa fins a casa d’una altra persona, com ara. Abans això era impensable… poder estar a prop dels teus a través d’internet i les noves tecnologies i la connectivitat. Així que les noves tecnologies amb un ús conscient i concret, ens estan apropant i no pas allunyant. Precisament, en aquest moments de confinament en que succeeix aquest programa, ens han apropat i ens han connectat. Aquí podem veure el propòsit real de la xarxa (literalment parlant) ens interconnecta com una “xarxa”. Tanmateix, també ens pot atrapar com una xarxa per pescar o capturar preses.

Estem interconnectats i sobreinformats, i aquí es quan comença el problema. Sobreinformats i en cerca de més informació, com si mai no n’hi hagués prou, amb ganes d’omplir aquell buit que mai s’omple o volent estar connectats tota la estona per si ens perdem alguna cosa, el que en diem “Fear Of Missing Out”. I no només sobreinformats, sinó també desinformats o mal informats. I més enllà d’això, atrapats a la xarxa, entrem en l’addicció sense adornar-nos. Els nostres buits o els nostres dolors ens porten a l’evasió.

Perquè hem de ser conscients que amb les tecnologies interconnectades i xarxes socials, també hi circula molta informació de dubtosa procedència o intenció, ens poden inculcar idees equivocades a través del poder de la manipulació intencionada a través de la psicologia de la comunicació de masses. Veiem com la televisió, l’ordinador, les xarxes socials, si no hi posem una atenció i coherència, per la rapidesa i facilitat de les imatges, ens podem deixar portar fàcilment, i en comptes de connectar-nos ens poden tranquil·lament desconnectar de nosaltres mateixos. Constitueix una desconnexió i evasió de la realitat, per entrar en una que és fictícia i virtual, però que el nostre cervell no diferencia si és realitat o ficció. Els ordinadors, internet, els jocs virtuals ens fan anar cap a la nostra ment i allunyar-nos de la nostra sensorialitat, de sentir amb el nostre cos… Es pot convertir fins i tot en una addició, perquè així succeeix, fem servir els mateixos recorreguts neuronals quan ens connectem sense límit a les noves tecnologies que els recorreguts neuronals de les addiccions.

Per tant, ens hem d’educar per tenir uns “hàbits higiènics” en utilitzar la tecnologia i també en fer-la servir correctament, amb criteri i coherència, nosaltres i, per extensió, els nostres fills també la sabran utilitzar correctament i no ens quedarem enganxats hores i hores sense saber què ha passat que ens hem quedat atrapats.

Noves tecnologies, sí, però amb criteri. Primer recuperar-nos a nosaltres mateixos, el nostre temps i espai, el nostre sentir-nos a nosaltres mateixos en el nostre cos i el que ens passa realment, per poder trobar solucions reals i no virtuals, donar-nos espais de silenci mental i connectar amb les coses més artesanals fetes amb les mans o en contacte amb la natura, amb un temps real i no virtual, sense pressa. Recuperar també els espais reals de trobades i contacte real amb les persones enlloc dels virtuals. I, tornar a connectar amb els espais naturals de veritat, que ens nodreixen com a humans i animals biològics que som amb necessitat de connectar amb els arbres, la terra real i la llum del sol.

Així enfront les màquines i la tecnologia hem de tornar a la humanitat que la manipula, és a dir, a nosaltres mateixos, hem de trobar-hi una coherència i criteri amb el que fem a les nostres vides. Així les tecnologies estan al nostre servei i no a l’inrevés.

I com diu Cal Newport, en el seu llibre Minimalismo digital:

“En conclusió: m’allunyaré de les xarxes socials per concentrar-me en aquelles coses que aporten valor a la meva vida. Em permeto aclarir que no dic això des de la posició de l’ermità: la meva vida social i familiar és bastant rica sense la necessitat d’aquestes eines. La idea filosòfica de fons és viure una vida de presència, utilitzant sàviament el meu temps i la meva atenció.”

 

Recomanacions:

Carr, Nicholas, Superficiales: ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?
Goleman, Daniel, Focus
Newport, Cal,
Minimalismo digital