Existeixen religions millors que unes altres.?

En una taula de 10 persones, “grosso modo”, trobaríem,

3 cristians 33%

2 musulmans 20%

2 ateus 14%

1 hindús 13%

1 budistes 6%

1 altres 13%

En aquests altres hi ha al voltant de 4200 religions vives més.

La pregunta no sembla de difícil anàlisi i conclusions científiques, però ho és en una aproximació de fe on naveguen les creences, contaminacions, supersticions, tradicions familiars i socials, , emocions, i postergació del mètode científic d’anàlisi.

No sembla acceptable pensar que a qualsevol fundador de religions, profetes o similars se li ocorregués un programa religiós per a molestar, castigar, empitjorar el nivell de vida, de la gent a la qual estava destinat. En general, tots ho han fet amb bona intenció, d’inici. Segurament cap  concloure que  totes les religions són bones, en el seu inici. I com en les seves bases fundacionals són bones…resulta que totes tenen valors similars i s’assemblen en el més profund i fonamental…curiosa paradoxa!: bondat, virtut, amor, saviesa, solidaritat, pau, justícia, treball, espiritualitat…..són iguals. A partir de aquí trobem diferències en rutines, temes rituals,  protocols. No ens enfadem: si en el que s’ha dit estem d’acord?..què importa qui va ser el profeta de cada religió i si realment va existir. Torà, evangelis, monoteisme, politeisme, déus humanitzats, baptisme, imatges,cerimònies religioses, La Meca, Comunió, Nirvana, resurrecció/reencarnació, déus naturals de la naturalesa,….potser tot irrellevant enfront dels valors universals comuns?…ens barallarem per això?…doncs sí…exactament sí…quasi tots els paisos del món s’han enfrontat enarborant la seva pròpia religió..(120 guerres religioses segons la Encyclopedia of Wars, 2004 de Cahles Phillips i Alan Axelrod), Des de la guerra dels trenta anys en la primera meitat del s. XVII, s’estimen 101’75 milions de morts. (F. Campos 2014).

I els ateus i agnòstics no busquen per definició el mateix?…o li ho tenen prohibit? Són mala gent?, mals pares?, no són solidaris?…són delinqüents i insociables?. Per ventura no eduquen als seus fills en els mateixos valors i principis morals?.

La religió és un compendi de normes de comportament que es auto administren les societats primitives per a millorar la seva cohesió i ordre. Amb el suport atribuït d’un ésser suprem. La tribu/societat primitiva té un ordre/desordre natural intuïtiu. Per a progressar percep que necessita ordre organitzatiu i social millorat: elabora normes bàsiques, no matar, no robar, millor respecte social, millor ordenament del treball, major respecte sexual…això dóna més cohesió, ordre i poder a la tribu…i si a més el xaman de torn les atribueix al déu sol, déu terra o deu profeta diví….. les consolida per una “auctoritas divinum”, … impossible de discutir…ja hem transformat un codi de comportament social en …una religió, només manca posar-li nom i desenvolupar un bon paquet de rituals. Màgia, superstició i adorns identificatius: resos a un déu determinat i diferent, cerimònies sagrades, dejunis, dietes, litúrgies, músiques, pintures, ritualisme, vestimentes, ….tot això diferent entre religions de nom diferent.

No és el mateix néixer en, Suècia, Sicília que a Singapur, o a Pakistan. Cada nen de recorregut mitjà tindrà incorporada una religió via parental o educacional abans dels quatre anys. La seva família i societat l’endinçara en una sèrie de creences, tradicions i principis propis,  que inclouran valors, creences, supersticions, rituals i formes de vida individuals i col·lectives. Tots sentiran parlar de principis fonamentals; respecte als pares, respecte als altres, evitar la violència, promoure l’amor sobre l’odi, respecte a la naturalesa—etc…això són valors fonamentals comuns rellevants davant del ritualisme diferent, que simula religió diferent.

Sempre m’ha semblat injustament supremacista el proselitisme religiós!..amb dosi de falta de respecte i intolerància..perquè martiritzar als japonesos, africans, indis….musulmans…cristians… que porten milers d’anys amb les seves creences, intentant conduir-los a altres d’una altra cultura?!…creences per creences, fe per fe….l’ésser humà ha sobreviscut i progressat durant milions d’anys sense cap exclusivitat de les actuals religions…supremacistes.

Tots tenim dret a manegar la nostra raó, intuïció, pors i supersticions com a millor creguem. Tots tenim obligació de respectar que no totes les persones els maneguen igual. Millor evitar pensar que les nostres conviccions religioses són les millors. Tan difícil és pensar que les meves fes i conviccions són d’igual valor que les fes i conviccions dels altres?… Sí, ho és. Segurament hauríem d’aprofundir en algun tipus de l’inconscient col·lectiu de protecció, que no accepta que siguin totes iguals per a no combatre la por ancestral a dubtar del supremacisme de la meva pròpia religió.

“ Santedat quina és la millor religió?

..el petit home, va fer una pausa, va somriure i va dir..” la millor religió és la que et fa millor”..

Li vaig preguntar: “ Què és el que em fa millor?

…el petit home digué  “…aquella que et fa més compassiu, més sensible, més humanitari, més ètic…La religió que aconsegueixi fer això de tu és la millor religió”

(Entrevista de Leonardo Boff, teòleg y filòsof,  i el Dalai Lama (Tenzin Gyatso),  2009.

Probablement Boff va oblidar repreguntar: “ i per a millorar en aquestes virtuts és imprescindible ser una persona religiósa?….

Octavi García, Licen. En Psicologia i Filosofia, Universitat Central de Barcelona.

Arenys de Munt, 11/01/2019.-