Un dels punts en què conflueixen les grans tradicions espirituals per aconseguir la pau interior i la felicitat és en la pràctica de l’amor, la compassió i el perdó. Tot i que el missatge que difonen és molt semblant, cadascuna té el seu propi punt de vista filosòfic, les seves creences i segueixen mètodes i ritus ben diferents per aconseguir-ho. Així, cada mestre proposa el seu camí espiritual per arribar-hi.

El mestre i guia espiritual budista Tenzin Gyatso, catorzè Dalai Lama, manifesta que  per créixer espiritualment no cal seguir forçosament una doctrina recolzada en una fe religiosa i que  l’amor, la compassió i el  perdó són valors humans bàsics que són apreciats fins i tot per aquells que no es defineixen com a creients. Per tant,  cadascú segons les seves creences o tendències espirituals podrà utilitzar en benefici propi aquests valors.

Un dels valors que permet cultivar l’amor al proïsme i l’ autoestima és la compassió. Es tracta d’ una qualitat que la majoria de persones consideren positiva i admirable, de la mateixa manera que ser honest, generós, bondadós, amable… o simpàtic. En realitat, la compassió és una facultat que es pot aprendre o millorar si ja la tenim, i que no tan sols es pot aplicar als altres, sinó que és molt útil i gratificant aplicar-se-la a un mateix.

Josep Torrents Missé


ESCOLTA