Com mantenir la meva força de voluntat?

Guió de Ana Ortiz per el punt de l’interrogant del dia 14-3-2023

És la pregunta del milió. Quants propòsits fets el dia 31 de desembre es veuen frustrats per
aquesta manca de força de voluntat, quants idiomes sense aprendre, quantes hores d’exercici
físic abandonats, quants llibres sense llegir…
Sovint, tenim un objectiu que ens motiva i donem per fet que amb la motivació i la il·lusió
tindrem prou. La motivació és quelcom passatger i volàtil, avui la tinc, demà no, llavors, aquí és
quan entra en joc la força de voluntat.
Per començar, el primer que hauríem de preguntar-nos és “Què és la força de voluntat”,
segons la definició del diccionari és “La capacitat per a endurar o per a imposar-se esforços o
privacions” Així doncs es tracta d’una capacitat, que uns la poden tenir més treballada i
d’altres no tant, però està en tots nosaltres.
Per mi hi ha 4 claus per poder mantenir aquesta voluntat:
La primera seria preguntar-nos el “per a que ho vull” això ens donarà el motiu que sustentarà
la nostra força de voluntat.
La segona és marcar-nos un propòsit assequible.
La tercera seria no donar-nos opcions alhora de fer allò que volem fer. Això és disciplina.
I la quarta seria ordre i organització. Sovint volem deixar les coses a l’atzar o segons com vagi
la setmana i es primordial marcar-nos un horari, un pla d’acció i tenir-lo a la vista.
Segons la meva experiència el més important per mantenir la força de voluntat és estar
disposat a renunciar. No oblidem que tota elecció comporta una renúncia, pregunta’t si estàs
disposat a privar-te d’allò altre.
M’agradaria acabar amb una frase d’en Woddy Allen:
“El 90% de l’èxit es basa en insistir”