Com ens regeneren els boscos i la natura?
L’ésser humà només pot estar sa en un entorn sa. Els espais naturals i
els boscos en concret en ajuden a estar saludables i la ciència cada
vegada té més proves sobre això. Equilibren i enforteixen.
Segons el doctor Qing Li, “quan estem en harmonia amb el món
natural, podem començar a sanar-nos”. I es que realment formen
part del nostre entorn. Som un microcosmos en el macrocosmos.
Quan entrem al bosc estem en contacte amb estímuls físics i químics
que interaccionen amb nosaltres, ens aporten beneficis per a la
nostra salut. En concret els boscos, ens ajuden a reduir estres, enfortir
el sistema immunitari i cardiorespiratori, millora la concentració, ajuda
amb la pressió alta i els nivells de sucre, per exemple. Es produeix un
efecte regulador.
Els responsable d’aquests efectes positius són els terpens, unes
molècules que segreguen els arbres i que reaccionen amb el nostre
sistema immunitari enfortint les nostres defenses.
El món vegetal, la natura tenen unes propietats sanadores medicinals
sinèrgiques amb els éssers humans. Són germans de vida i a la
vegada ens serveixen d’aliment i de medicina. Els humans exhalem
CO2 i els arbres el reciclen i emeten O2 per tal d’oxigenar-nos.
I ja no perquè els estudis científics ho diguin, sinó que ho podem
provar amb la nostra experiència personal, anem al bosc, a la natura i
directament la nostra energia canvia, tot es fa més lent entra en un
ritme més “natural”.
I sí la natura i els boscos tenen la capacitat d’acollir-nos i recordar-
nos qui som i que formem part de la mateixa família i mateix Planeta.
No som diferents de la natura, en formem part.

I cada flor, planta o arbre, parlant ja del regne vegetal, ens aporta una
sanació, una medicina, unes característiques que ens harmonitzen. ¡

Els japonesos li han posat un nom a anar a fer passejades al bosc
conscientment per rebre els beneficis saludables del bosc, es diu
Shinrin Yoku, i es té en compte fins i tot dins del sistema sanitari.
Anar a la natura i als boscos és una medicina a l’abast de tothom,
gratuïta i fàcilment accessible.

Llibres recomanats:
El pequeño libro de los baños de bosque, Betina Lemke
Baños de bosque, Shinrin Yoku, Amos Clifford
La vida secreta de los árboles, Peter Wohlleben