Guió del Punt de l’interrogant

Programa del dia 25/5/2021.

de Jordi Mora

Com empoderar les víctimes d’agressions?.

Comencem aquest programa amb la pregunta que ens porta al mateix guió del programa d’avui.

Caldria preguntar-nos, en primer lloc, que és l’empoderament d´una persona. ?

Si fen una recerca per la xarxa d’internet ens podem trobar algunes definicions com aquesta:”Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto forman parte de un grupo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven”.

Aquí, ens parlen de “persones” que enforteixen les seves capacitats etc.quant aquestes persones formen part d’un cert grup social.

Arribats a aquest punt, donem per suposat que estem parlant de víctimes d´agressions per violència de gènere, però crec que és molt més extens que això, perquè hauríem de considerar que hi ha moltes classes de víctimes que necessiten una veritable ajuda per empoderar-se i prendre o aprendre les eines per “empoderar-se” a elles mateixes envers els seus agressors, ja sigui en l´àmbit domèstic, laboral i inclús social, on l´agressió és o sembla ser la forma més habitual de demostrar el “poder” d’un sobre dels altres.

Ja sigui en l´àmbit domèstic, laboral o social, no haureim de permetre cap acció de violència cap a ningú, inclòs l´àmbit de l’escola, on es practicava i en alguns casos, encara és continua practicant el Bully o assetjament escolar.

Però tornem al cas que sembla que en s ocupa avui i és per a mi, les víctimes d’agressions de gènere envers les dones.

Quines accions es podrien emprendre per empoderar a les víctimes d’agressions?.

L’empoderament, un procés que habilita a algú a guanyar poder, autoritat i influència sobre altres, les institucions o la societat, probablement es construeix amb el desenvolupament de les següents capacitats:

Tenir poder de decisió propi.

Tenir accés a la informació i als recursos per prendre una decisió apropiada.

Tenir una gamma d’opcions per triar.Habilitat per exercir assertivitat en la presa de decisions col·lectives.

Tenir un pensament positiu i l’habilitat per fer canvis.Habilitat per aprendre i per millorar el seu propi poder personal o de grup.Habilitat per canviar les percepcions per mitjans democràtics.

Millorar l’autoimatge i superar l’estigmatització (vegeu discriminació i estereotip).

Participar en un procés autoiniciat de creixement i canvis continus.

Però el principal i que aquest empoderament de la víctima sigui efectiu, es la denuncia d´aquestes agressions, siguin del tipus que siguin.

Que aquesta violència surti a la llum i Així poder acabar amb ella.

Crec que el punt de l’interrogant d’avui està servit.Que en penseu vosaltres?