Autor: Octavi García

Quin Valor tenen les Empreses en la societat moderna?

Quin valor tenen les empreses en la societat moderna? Per unificar criteris potser seria entenedor pensar que un empresari és un emprenedor i un emprenedor normalment es operacionalitza mitjançant l’eina anomenada Empresa. No és necessari insistir en el gran protagonisme de l’Empresa en les nostres societats especialment a partir de la revolució industrial de la segona meitat del XVIII en el Regne Unit de la Gran Bretanya, amb el canvi d’una economia agrícola a una industrial, moment en el qual el PIB per càpita, estancat durant segles, es va multiplicar exponencialment, millorant en general la qualitat de vida ....

Read More

davant d’una malaltia et cures o et curen?

Què és malaltia?…Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), “és l’alteració o desviació de l’estat fisiològic en una o diverses parts del cos, per causes en general conegudes, manifestada per símptomes i uns signes característics, l’evolució dels quals és més o menys previsible”. Davant la malaltia: Pot curar-nos qualsevol cosa que ens influeixi, endògena o exògena, inclosos nosaltres mateixos. Si vols viure tens més possibilitats de viure. Si vols morir tens més possibilitats de morir. Si vols curar-te tens més possibilitats de curar-te… en qualsevol cas independentment de les teràpies utilitzades. Si el nostre instint/passió de vida funciona com...

Read More

Poliamor, es viable?.

Poliamor Especialment davant d’aquest neologisme, que es popularitza en 1990, convé precisar molt de què estem parlant. La seva etimologia és literalment “varis (πολύς) amors”. Això és que més de dues persones del mateix o diferent sexe puguin, al mateix temps, tenir una relació amorosa, involucrada, duradora, amb cura mútua, i amb ple coneixement i acord de les parts. No s’aplica a les meres relacions sexuals, prostitució o intercanvis de parella. Tampoc confondre amb la «poligàmia» més freqüentment usada per referir-se a una manera codificada de matrimoni o unió múltiple (especialment aquells que tenen una base religiosa o tradicional),...

Read More

Perquè s’es corrupte?

Perquè s’és corrupte?. La corrupció. Prefix co= sinònim de junt. Rumpere= trencar, sufix tio= efecte…. Trencament,  degradació d’alguna cosa, descomposició biològica després de mort,  Corrupció lingüística, de materials, intel·lectual, econòmica… Disminució de la dignitat d’una persona o la categoria moral d’una cosa La corrupció pot ser, en part,  la  manipulació o transgressió  de les normes que regeixen una organització, amb vista a aconseguir un benefici privat. Ser corrupte o no  és independent del poder que es tingui, si es té poc poder la corrupció econòmica és de baix o relatiu abast, si es té molt poder és alta. Sent...

Read More

Com s’arriba a ser pederasta?

La Pederàstia és l’abús sexual infantil per part d’una persona amb relació asimètrica de desigualtat respecte a l’edat, maduresa i/o poder, mentre que la Pedofilia és l’atracció d’un adult cap a nens però sense consumar una relació sexual. Distingir dos grans grups de formes pederásticas (M.I. Navarro, psicòloga forense): les dels  situacionals que responen a impulsos o situacions concretes i els fixats que són resistents al canvi, a la curació i al reconeixement. Els situacionals es caracteritzen perquè la seva conducta és induïda per una situació de solitud, amb baixa autoestima. Mantenen també relacions amb adults amb problemàtiques (impotència, tensió de parella), recorrent a els nens de forma excepcional i compulsiva amb sentiments de culpa. Els pederastes fixats manifesten inclinació sexual a nens gairebé en exclusiva, amb distorsions cognitives. Consideren la seva conducta com a apropiada, planifiquen les seves accions, atribueixen efectes de seducció del menor i justifiquen els seus actes com a educació sexual per al menor. No existeixen bases neurològiques o filogenètiques associades a la pederàstia, encara que sí certs trastorns de personalitat associats a conflictes interpersonals i dèficits d’aprenentatge. Dèficits de maduresa emocional, comportament tímid, inhibit, , dificultats per a la comunicació interpersonal d’interacció, dèficits afectius, són persones aparentment normals d’oficis o carreres reconeguts . Dificultat per establir relació emocional amb adults.Les constants que apareixen en l’anamnesi d’un pedòfil: personalitat inmadura, problemes de relació, sentiments i inferioritat,...

Read More

Patrocina

Masia de Lurdes

Shen-Yun 2017

Shen-Yun 2017

Conferències

Tercer Cicle de conferències

"La infància i l'adolescència avui"

descarrega el programa

necessites un web?

la teva web facil

productes socdelaceba

socdelaceba.cat"

Arxius